อรรถพล อภัยทอง ได้รับรางวัลชมเชยประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ตลอดมา ได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งขึ้น และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา นายอรรถพล อภัยทอง (บอส) ผู้เข้าประกวดด้วยเพลงชมทุ่ง ก็ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงิน 500 บาท เมื่อบ่ายวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เพลงชมทุ่ง ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Read more

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบูรณาการทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบูรณาการทั่วไป จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพจาก Facebook

Read more

นักศึกษาได้รับทุนให้ไปดูงาน The Pennsylvania State University

 นายจิรวัฒน์ สลุงอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา MUSC-Root Lab คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเงินสนับสนุนจาก Penn State-Root Lab เพื่อการศึกษาดูงานที่ The Pennsylvania State University, PA, USA

Read more