นักศึกษาได้รับรางวัลประกวดโปสเตอร์ วทท.เพื่อเยาวชน 11

STT4Y_11_Awards_to_MUBio_Students_2016

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวธนภรณ์ เพ็ชร์รื่น

รางวัลชมเชย   นายศิวัช เรืองเริงกุลฤทธิ์  และ นางสาวธนัชกรณ์ อัศวศรีวรนันท์

ข้อมูล งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อ