กิจกรรมวัน pitching day : การนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมจากองค์ความรู้ชีววิทยา

[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวัน pitching day การนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมจากองค์ความรู้ชีววิทยา โดย นักศึกษาชั้นปี 4 ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนหนึ่งของรายวิชา Biocreative process and design (SCBI 428) ในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย

Read more