แสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากงานวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน (วทท.เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 12 เป็นงานประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาในโครงการพิเศษต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมได้ด้วย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ ไบเทค บางนา

นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ก็ได้ ซึ่งในการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ จะมีการประกวดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ในปีนี้ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

  1. นางสาวสาธิกา ยวนแหล ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
  2. นายยุทธนา ฤทธิ์นาวี ได้รับรางวัลชมเชย

จากโปสเตอร์สาขาชีววิทยาที่ร่วมในการนำเสนอมากกว่า 80 เรื่อง ในโอกาสนี้ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามา ณ ที่นี้ด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง