ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558-2559

อัพเดท: แก้ F ปีการศึกษา 2559-2560

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558-2559

 • เปิดภาคฤดูร้อน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
 • เรียนวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559
 • วันสอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 1 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559
 • วันประกาศผลสอบ วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559

ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนได้หลังจากทราบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 (ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559)

SCBI_Poster_Summer_2015-2016

คำถามที่ถามกันบ่อย (FAQs)

 • ไม่ติด F ลงเรียนซัมเมอร์ได้หรือไม่ (ตอบ ไม่ได้ครับ ยกเว้นเป็นการลง re-grade ตามเงื่อนไขที่กำหนด สอบถามงานการศึกษา)
 • ติด F จากภาคการศึกษาอื่น นอกจาก 2558-2559 ลงเรียนซัมเมอร์ หรือสอบแก้ตัวได้หรือไม่ (ตอบ ไม่ได้ครับ มีปัญหาสอบถามงานการศึกษา)
 • ติด F แล้วไม่เรียนซัมเมอร์หรือสอบแก้ตัว จะเกิดอะไรขึ้น (ตอบ เกรด F จะติดตัวต่อไป อาจทำให้ไม่จบการศึกษา หากเป็นวิชาบังคับ)
 • ติด F แล้วไม่เรียนซัมเมอร์ ไม่สอบแก้ตัว จะแก้ F ได้อย่างไร (ตอบ ลงทะเบียนใหม่ในภาคเรียนปกติครับ)
 • เรียนซัมเมอร์ แล้วจะได้เกรดอะไร (ตอบ เป็นไปได้ตั้งแต่ A-F ครับ)
 • สอบแก้ตัวผ่าน แล้วจะได้เกรดอะไร (ตอบ ได้เกรด D ครับ)
 • ติด F วิชาเดียวกัน 3 ครั้งจะพ้นสภาพ จริงหรือไม่ (ตอบ จริงครับ ได้ F จากการลงทะเบียนซัมเมอร์ ก็เท่ากับได้ F 2 ครั้งในวิชานั้น)
 • สอบแก้ตัวไม่ผ่าน ได้เกรดอะไร (ตอบ เกรดยังเป็น F เหมือนเดิม แต่ไม่นับว่าเป็น F อีกตัวเหมือนกรณีลงซัมเมอร์แล้วได้ F ครับ)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง