SCBI 116 Introductory Biology

วทชว 116 ชีววิทยาขั้นแนะนำ

ปีการศึกษา 2561

ผู้ประสานงานวิชา SCBI 114, SCBI 116

  • อ.เจนจิต (jenjit.khu@mahidol.ac.th)
  • อ.พรินท์พิดา (prinpida.son@mahidol.ac.th)
  • อ.วรุฒ (warut.sir@mahidol.ac.th)

ปีการศึกษา 2560

Chemistry of life & Cell
อ.พหล โกสิยะจินดา รศ. ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
เอกสารประกอบการสอน
รศ. ธีราพร พันธ์ธีรานุรักษ์

Energy in living systems
   
อ.พหล โกสิยะจินดา รศ. ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
เอกสารประกอบการสอน
รศ. ธีราพร พันธ์ธีรานุรักษ์

Genetics
อ. สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา อ.อลิสา ดำเนินสวัสดิ์
เอกสารประกอบการสอน
Evolution & Behavior
ศ. สังวรณ์ กิจทวี อ. ณัฐพล อ่อนปาน
เอกสารประกอบการสอน

 พันธุศาสตร์ประชากร (อ.ณัฐพล) [สไลด์สี][พิมพ์ขาวดำ]

วิวัฒนาการ (อ.ณัฐพล) [สไลด์สี][พิมพ์ขาวดำ]

พฤติกรรม (อ.ณัฐพล) [สไลด์สี][พิมพ์ขาวดำ]

Ecology & Environment
อ. พรินท์พิดา สนธิพันธ์ อ. ณัฐพล อ่อนปาน
เอกสารประกอบการสอน
นิเวศวิทยา (อ.ณัฐพล) [สไลด์สี][พิมพ์ขาวดำ]

ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559-2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559-2560

ตารางเรียน วทชว 114 และ 116 ภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ตารางเรียน วทชว 114 และ 116 ภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ตารางสอนภาคฤดูร้อน 2558 (13 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2559)

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

SCBI_114_115_116_117_Syllabus_2015_Page_1024

อ.ธีราพร

เลคเชอร์ อ.ธีราพร

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557-2558

SCBI116_Summer_Schedule_2014-2015

ดาวน์โหลดเลคเชอร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง