SCBI 115 Basic of Life

วทชว 115 พื้นฐานแห่งชีวิต

ปีการศึกษา 2561

ผู้ประสานงานวิชา SCBI 115, SCBI 117

  • อ.เจนจิต (jenjit.khu@mahidol.ac.th)
  • อ.พรินท์พิดา (prinpida.son@mahidol.ac.th)
  • อ.วรุฒ (warut.sir@mahidol.ac.th)

ปีการศึกษา 2560

SPOC

พื้นฐานแห่งชีวิต (SCBI 115)

MUx

เอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2560

ลำดับ อาจารย์ผู้สอน เอกสารประกอบการสอน
1 เรื่อง Animal Diversity

หมายเหตุ ไฟล์อยู่บนระบบอินทราเน็ต
ผศ. เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์

ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียน วทชว 115 และ 117 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ตารางเรียน วทชว 115 และ 117 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

scbi115_lab_proctors_2016

เอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2559

ภาพประกอบ คำอธิบาย อาจารย์ผู้สอน
animal_diversity_firstpage_2016

เอกสารประกอบการสอนเรื่องความหลากหลายของสัตว์ (แบบภาพสี)

ดาวน์โหลด (PDF)

หมายเหตุ ไฟล์อยู่บนระบบอินทราเน็ต

อ.ณัฐพล
animal_diversity_firstpage_2016bw

เอกสารประกอบการสอนเรื่องความหลากหลายของสัตว์ (แบบภาพขาวดำ)

ดาวน์โหลด (PDF)

หมายเหตุ ไฟล์อยู่บนระบบอินทราเน็ต

อ.ณัฐพล

ปีการศึกษา 2558

ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2559)

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
SCBI_114_115_116_117_Syllabus_2015_Page_1024

ภาคการบรรยาย

  • (…)

ภาคปฏิบัติการ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง