SCBI114 Basic Biology

ตารางเรียนตารางสอนวิชา วทชว 114 ชีววิทยาพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ผู้ประสานงานรายวิชา

ตารางเรียน วทชว 114 และ 116 ภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ตารางเรียน วทชว 114 และ 116 ภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ตารางสอน ภาคฤดูร้อน 2558 (13 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2559)

 

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

SCBI_114_115_116_117_Syllabus_2015_Page_1024

เลคเชอร์ อ.สุพีชา

อ.สุพีชา

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง