พันธะสัญญา วิทยา มหิดล

เพลง “พันธะสัญญา วิทยา มหิดล” เนื้อร้อง-ทำนอง จักราวุธ แสวงผล เรียบเรียง Bruno Brugnano ขับร้อง ดร. ระพี บุญเปลื้อง (A1) ภายใต้ร่มเงา ของสวนป่า และตึกกลม สั่งสมส่งเสริม เติมพลังที่สร้างสรรค์

Read more

ต้นไม้ดูดทอง

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา นายภัทรพล พลเสน กับผลงานการศึกษาต้นไม้ดูดทอง ในรายการฉายแวว ทางช่อง Mahidol Channel ออกอากาศ/เผยแพร่เมื่อ 28 สิงหาคม 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Mahidol Channel Youtube: รายการฉายแวว ตอนต้นไม้ดูดทอง

Read more

สืบประวัตินกปรอด

รายการ “ฉายแวว” ทางช่อง Mahidol Channel นำเสนอการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา น.ส.พ.สนทยา มานะวัฒนา ในตอนที่ชื่อว่า “สืบประวัตินกปรอด” ออกอากาศทางช่อง ONE เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 (ตอนที่ 1) บุคลากรในวีดิทัศน์

Read more

Science Guide ตอนวิทย์ในวัด

อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และวิทยากรร่วมของรายการ Science Guide พาเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ที่วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร) ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 (วันวิสาขบูชา) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Science Guide ตอน “วิทย์ในวัด”

Read more

Science Guide ตอนสระบุรี

อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และวิทยากรร่วมของรายการ Science Guide พาเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ จังหวัดสระบุรี วันที่ออกอากาศ เม.ย. 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง รายการ Science Guide ตอนเที่ยวสระบุรี

Read more

มหัศจรรย์สัตว์แยกร่าง

สารคดี “ฉายแวว” ทางช่อง Mahidol Channel ตอน “ถอดรหัส สัตว์แบ่งร่าง” นำเสนอการศึกษาวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา นางสาวชนิฎา วุฒิชัยรังสรรค์ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Mahidol Channel ถอดรหัส สัตว์แบ่งร่าง ชนิฎา วุฒิชัยรังสรรค์

Read more

Science Guide ตอนภูเก็ต

อ.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทย นำเที่ยวภูเก็ต ในรายการ Science Guide ออกอากาศทางช่อง 9 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Science Guide ตอนภูเก็ต

Read more

เกมเศรษฐีไดโนเสาร์

รายการฉายแวว ช่อง Mahidol Channel นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายปีชนิตย์ เกตุสุวรรณ์ เรื่อง “เกมไดโนเสาร์” หรือที่มีชื่อทางการค้าว่า Xvolution Xvolution เป็นบอร์ดเกม ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีแอพของโทรศัพท์เมือถือที่เมื่อใช้มองไดโนเสาร์ในเกมผ่านแอพฯแล้ว จะได้ยินเสียงร้องของไดโนเสาร์ได้อีกด้วย ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Read more