มหัศจรรย์สัตว์แยกร่าง

สารคดี “ฉายแวว” ทางช่อง Mahidol Channel ตอน “ถอดรหัส สัตว์แบ่งร่าง” นำเสนอการศึกษาวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา นางสาวชนิฎา วุฒิชัยรังสรรค์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง