Science Guide ตอนสระบุรี

อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และวิทยากรร่วมของรายการ Science Guide พาเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ จังหวัดสระบุรี

  • วันที่ออกอากาศ เม.ย. 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง