บริการวิชาการวีดิโอศิลปวัฒนธรรม

Science Guide ตอนวิทย์ในวัด


อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และวิทยากรร่วมของรายการ Science Guide พาเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ที่วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร)

ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 (วันวิสาขบูชา)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง