พันธะสัญญา วิทยา มหิดล

เพลง “พันธะสัญญา วิทยา มหิดล”


(A1) ภายใต้ร่มเงา ของสวนป่า และตึกกลม
สั่งสมส่งเสริม เติมพลังที่สร้างสรรค์
พันธะ สัญญา คือต้องทำให้โลกดีกว่าเมื่อวาน ให้ดีต่อไปนานนาน
เราภูมิใจที่เป็นคนหนึ่ง ซึ่งสืบสานพระราชปณิธาน พระราชบิดา

(B) ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
เทิดทูนไว้ในจิตสำนึก อย่างลึกซึ้ง
เพื่อวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหิดล

(A2) นำหน้าวิจัย ให้วิทยาศาสตร์เป็นเลิศ ความรู้ชูเชิด คุณธรรมต้องเทิดไว้
วันนี้มือเรา ทำเพื่ออนาคต เพื่อแผ่นดินไทย ให้ก้าวให้ไกลทันการณ์
เรารวมใจ ให้เป็นพลัง ร่วมกันก้าวสู่สากลอย่างยืนนาน บนทางแห่งศรัทธา

(ย้อน B)

เทิดทูนไว้ในจิตสำนึก อย่างลึกซึ้ง
เพื่อวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง