สืบประวัตินกปรอด


รายการ “ฉายแวว” ทางช่อง Mahidol Channel นำเสนอการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา น.ส.พ.สนทยา มานะวัฒนา ในตอนที่ชื่อว่า “สืบประวัตินกปรอด” ออกอากาศทางช่อง ONE เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 (ตอนที่ 1)

บุคลากรในวีดิทัศน์

  • สนทยา มานะวัฒนา นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา
  • รศ.ฟิลิป ดี. ราวน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา

ตอนที่ 2

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง