สัมมนาพิเศษ “เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์”

เชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษเรื่อง “เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ Auf dem Weg zur wissenschaftlichen Mitarbeiterin” โดย ผศ.ดร.สุขศิริ วิชาศรี กรามส์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ห้อง N101 เวลา 13:00

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง ระบบการเรียนกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล และสาธิตระบบการเรียนกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล โดยบริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น

ท่านที่สนใจสามารถแจ้งลงทะเบียนร่วมงานที่หน้าห้อง N 401 หรือติดต่อ น.ส.ชุดาภรณ์ โกมลโยธิน E–mail: chudaporn.rushmore@gmail.com, เบอร์มือถือ: 081-3961112 ***ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการเรียนการสอนแบบดิจิตอล ผ่าน iPad หรือ iPhone และสามารถดูภาพผ่าน Application ได้แบบ Real time

Read more

Making Environmental Education Globally, Locally & Spiritually Connected

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “Making Environmental Education Globally, Locally & Spiritually Connected” ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 13.00-15.00น. ณ ห้องประชุม 4228 (ห้องประชุมศาสตรเมธี

Read more