ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง ระบบการเรียนกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล และสาธิตระบบการเรียนกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล โดยบริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น

ท่านที่สนใจสามารถแจ้งลงทะเบียนร่วมงานที่หน้าห้อง N 401 หรือติดต่อ น.ส.ชุดาภรณ์ โกมลโยธิน E–mail: chudaporn.rushmore@gmail.com, เบอร์มือถือ: 081-3961112 ***ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการเรียนการสอนแบบดิจิตอล ผ่าน iPad หรือ iPhone และสามารถดูภาพผ่าน Application ได้แบบ Real time

Read more

Making Environmental Education Globally, Locally & Spiritually Connected

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “Making Environmental Education Globally, Locally & Spiritually Connected” ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 13.00-15.00น. ณ ห้องประชุม 4228 (ห้องประชุมศาสตรเมธี

Read more

Landbirds Migration Special Seminar

สัมมนาพิเศษเรื่องการอพยพย้านถิ่นฐานของนกบกแห่งเกาะมันใน จังหวัดระยอง โดย ผศ.ดร.ฟิลิป ดี. ราวด์ ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 1000-1130 ณ ห้อง N506 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์บน

Read more

จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน และ อ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” 10-12 มิถุนายน 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ กิจกรรมสะเต็มศึกษา: สว่างไสวด้วยสายน้ำ ภาพแสดงการทดสอบเบื้องต้น ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์สะเต็มแห่งชาติ Facebook STEM Education

Read more