การจัดการกระทิง

การพัฒนาข้อมูลโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการกระทิง เขาแผงม้า (Participatory Information Development for Gaur Management in Khao Phaeng Ma) โดย สมโภชน์ ศรีโกสามาตร, นพดล ประยงค์, และณัฐนรี ปิติมล...

นิทรรศนการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 วันที่: 27 พฤษภาคม 2559 สถานที่: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนร่วมงาน: http://www.sc.mahidol.ac.th/sciex2016/register.asp ผู้ประสานงานภาควิชาชีววิทยา รศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุกรักษ์ อ.ดร.อลิสา ดำเนินสวัสดิ์ ข้อกำหนด รูปแบบบทคัดย่อ (MS Word)...

ซื้อ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทยได้ที่ห้องสมุดสตางค์

ท่านผู้สนใจจะซื้อหนังสือ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย สามารถซื้อได้แล้วที่ห้องสมุดสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันและเวลาราชการที่ราคา 350 บาท (จากราคาปก 399 บาท) หนังสือกำเนิดสปีชีส์ฉบับภาษาไทยมี อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน และ ผศ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาและพฤกษศาสตร์...

มอบหนังสือ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทยให้ อ.วิสุทธิ์ ใบไม้

ผู้แทนสำนักพิมพ์สารคดีและผู้แทนทีมแปลหนังสือ The Origin of Species เป็น “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย ร่วมมอบหนังสือแก่ ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และผู้เขียนคำนิยมให้แก่หนังสือ เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องทำงานของอาจารย์ [related_post...

คณบดีมอบหนังสือกำเนิดสปีชีส์ ฉบับภาษาไทยให้อธิการบดี

หนังสือกำเนิดสปีชีส์ ฉบับภาษาไทย ที่แปลมาจากหนังสือ The Origin of Species ของชาร์ลส์ ดาร์วิน ถูกมอบให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้แปลบางคนของหนังสือ แล้วนำไปมอบให้กับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม K101...

มอบ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทยให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

อ.ณัฐพล อ่อนปาน อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมแปล “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย และเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้มอบหนังสือฉบับที่มีลายเซ็นต์ผู้แปลครบทุกคนให้กับห้องสมุดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีบรรณารักษ์ของห้องสมุดเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กำเนิดสปีชีส์ ฉบับภาษาไทย (FB Fanpage) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

การนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาชั้นปีที่ 4

การนำเสนอผลงานวิจัย (senior project) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ตรงกับวันที่ 28-29 เมษายน 2558 บริเวณอาคารบรรยายรวม และอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การบรรยายพิเศษ ปาฐกถาเรื่อง “Learing...

มอบ “กำเนิดสปีชีส์” ให้ สสวท.

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ผู้แทนทีมแปลหนังสือ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย มอบหนังสือให้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมี ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้รับมอบ ที่ห้องสมุดของสถาบันเมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

เกมเศรษฐีไดโนเสาร์

รายการฉายแวว ช่อง Mahidol Channel นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายปีชนิตย์ เกตุสุวรรณ์ เรื่อง “เกมไดโนเสาร์” หรือที่มีชื่อทางการค้าว่า Xvolution Xvolution เป็นบอร์ดเกม ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีแอพของโทรศัพท์เมือถือที่เมื่อใช้มองไดโนเสาร์ในเกมผ่านแอพฯแล้ว จะได้ยินเสียงร้องของไดโนเสาร์ได้อีกด้วย...

มอบ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทยให้ภาควิชาชีววิทยา

อาจารย์ณัฐพล อ่อนปาน หนึ่งในทีมผู้แปล “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย ได้มอบหนังสือให้กับห้องสมุดภาควิชาชีววิทยา โดยมี รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง แฟนเพจ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย