คณบดีมอบหนังสือกำเนิดสปีชีส์ ฉบับภาษาไทยให้อธิการบดี

หนังสือกำเนิดสปีชีส์ ฉบับภาษาไทย ที่แปลมาจากหนังสือ The Origin of Species ของชาร์ลส์ ดาร์วิน ถูกมอบให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้แปลบางคนของหนังสือ แล้วนำไปมอบให้กับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสที่อธิบการบดี และทีมบริหาร มาเยี่ยมเยียนส่วนงานในโครงการ MU Visits

Thai_OOS_to_MU_President_20150430

ทีมผู้แปลที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

  1. ผศ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล ภาควิชาพฤกษศาสตร์
  2. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ภาควิชาชีววิทยา

ภาพโดยนายดิเรก อุ่นแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง