กิจกรรมเสริมผลงานวิชาการ

นิทรรศนการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

วันที่: 27 พฤษภาคม 2559

สถานที่: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนร่วมงาน: http://www.sc.mahidol.ac.th/sciex2016/register.asp

ผู้ประสานงานภาควิชาชีววิทยา

ข้อกำหนด

จากที่ประชุมกรรมการจัดงาน SciEx2016 (29 เมษายน 2559)

จากที่ประชุม SciEx วันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ประชาสัมพันธ์เรื่องลงทะเบียนเข้างานทางเว็บ http://www.sc.mahidol.ac.th/sciex2016/index.php หมดเขตวันที่ 15 พ.ค. 2559 ค่ะ นักศึกษาทั้งตรีและโทเอกที่จะเข้าร่วม รวมถึงอาจารย์
 • ตารางเวลางานในวันที่ 27 พ.ค. 2559 คณะจะออกเป็นทางการอีกทีนะคะ และจะเอาลงเว็บไซต์
 • Abstract:
  • ภาคเราส่ง Abstract ไปให้ทางภาคฟิสิกส์ที่เป็นผู้รวบรวมเรียบร้อยแล้วค่ะ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือ
  • ปีนี้จะไม่มีการนำ Abstract ขึ้น online ค่ะ เนื่องจากบางภาคกังวลเรื่องที่ข้อมูลบางส่วนจากงานของเด็กไม่สามารถเปิดเผยได้เพื่อจะเอาไปขอสิทธิบัตรหรืออื่นๆ
 • Poster:
  • นักศึกษาจะได้รับเงินค่าจัดทำ 500 บาทต่อโครงการ โดยเมื่อทางการศึกษาได้รับเงินจากคณะแล้วจะแจ้งมาที่ภาคเพื่อให้ภาคเป็นคนส่งให้นักศึกษาต่อไป
  • นักศึกษาที่จะมารับเงินค่าจัดทำจะต้องแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้เซ็นชื่อรับเงิน (กรณีที่ทำสองคนต่อโครงการก็ใช้เอกสารแค่คนเดียวค่ะ) ภาคเป็นผู้รับและรวบรวมเอกสารส่งให้การศึกษา
  • เริ่มติดโปสเตอร์ได้ในวันที่ 26 พ.ค. 2559 เวลา 15:00 น และให้แล้วเสร็จภายในวันนั้น
  • อุปกรณ์ในการติดสามารถไปขอยืมได้ที่ห้องการศึกษา
  • Format ของโปสเตอร์เหมือนที่อาจารย์ธีรพรแจ้งไปแล้ว คือ A0 ภาษาอังกฤษ มี Logo มหาลัย และ ทุน (ถ้ามี)
 • Plenary และ Short talk:
  • Plenary พรีเซนท์ 10 นาที ถาม 5 นาที
  • Short talk พรีเซนท์ 3 นาที
  • นัดซ้อมพูดและนำไฟล์ข้อมูลไปลงในวันที่ 26 พ.ค. 2559 เวลา 13:00 น เน้นต้องตรงต่อเวลา
  • การศึกษาขอให้นักศึกษาใช้เป็น power point เท่านั้นค่ะ จะได้ไม่มีปัญหาตอนเอาเข้าคอมที่ตึกกลม ส่วนว่า version ต่างแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ก็ให้แก้เอาวันนั้นเลย
  • และจะไม่มีการแก้ไขหลังจากนี้อีกแล้ว
  • กรณี สรธัญและรวินศักดิ์สามารถพูดสองคนได้ ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเลย จะพูดคนเดียวหรือสองคน
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ
  • ได้ข้อเสนอว่าจะเชิญ อ. วรวรงค์ รักเรืองเดช (ดร. โอ) หรือ ศาสตรจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร มาพูดค่ะ
 • ขอให้ภาคเลือกโปสเตอร์ที่น่าจะได้รางวัลหรือน่าสนใจ (ไม่จำกัดจำนวน) ส่งให้งานประชาสัมพันธ์เพื่อที่งานประชาสัมพันธ์จะนำไปให้นักข่าวดูก่อน เพื่อให้เค้าบอกมาว่าเค้าอยากจะสัมภาษณ์งานไหนบ้าง จะได้ประสานกับนักศึกษาให้อยู่ในช่วงที่ตัวเองต้องพรีเซนท์ (เพราะบางปีเค้ามาแล้วไม่เจอนักศึกษาที่โปสเตอร์) ส่งภายในวันที่ 10 พ.ค. 2559
 • การรวบรวมคะแนนโปสเตอร์ ให้นำไปส่งที่ห้อง L02

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง