ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วทชว 322

ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา วทชว 322 วิวัฒนาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2558 ข้อสอบส่วนของอ.ณัฐพล

SCBI322_NO_Midterm_Scores_2015

คะแนนสอบรายบุคคลจะประกาศไว้ที่บอร์ดหน้าห้อง B408

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง