งานวิจัยภาควิชาชีววิทยา 2557

ในปีพ.ศ. 2557 ภาควิชาชีววิทยา มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ จำนวน 27 เรื่อง

Publications

 1. Ara F, Damrongphol P*. Vitellogenin gene expression at different ovarian stages in the giant freshwater prawn,Macrobrachium rosenbergii, and stimulation by 4-nonylphenol. Aquac Res 2014 Jan;45(2):320-6.
 2. Boondit J, Pipatsatitpong D, Mungthin M, Taamasri P, Tan-ariya P, Naaglor T, Leelayoova S*. Incidence and risk factors of blastocystis infection in orphans at the Babies’ Home, Nonthaburi Province, Thailand.J Med Assoc Thai 2014 Feb;97 Suppl 2:S52-9.
 3. Chaiyarat R*, Sookjam C, Eiam-Ampai K, Damrongphol P. Bioaccumulation of organochlorine pesticides in the liver of birds from Boraphet wetland, Thailand.ScienceAsia 2014 Jun;40(3):198-203.
 4. Chantarodsakun T, Vongsetskul T*, Jangpatarapongsa K, Tuchinda P, Uamsiri S, Bamrungcharoen C, Kumkate S, Opaprakasit P, Tangboriboonrat P. [6]-Gingerol-loaded cellulose acetate electrospun fibers as a topical carrier for controlled release.Polym Bull 2014 Dec;71(12):3163-76.
 5. Chaturongakul S, Ounjai P*. Phage-host interplay: examples from tailed phages and Gram-negative bacterial pathogens.Front Microbiol 2014 Aug 20;5:442. (Review)
 6. DeCandido R, Nualsri C, Siponen M, Sutasha K, Pierce A, Murray J, Round PD. Flight identification and plumage descriptions of sixAccipiter species on southbound migration at Khao Dinsor, Chumphon province, Thailand. BirdingASIA 2014 Jun;21:52-62.
 7. Eiamampai K, Nimnuan S, Sornsa T, Phothieng D, Thong-Aree S, Ittiporn K, Rogers KG, Round PD*. Proportions of first-year individuals in cannon-net catches of waders in Thailand with a comparison to Australia.Stilt 2014;65:17-24.
 8. Geadkaew A, Kosa N, Siricoon S, Grams SV, Grams R*. A 170kDa multi-domain cystatin ofFasciola gigantica is active in the male reproductive system. Mol Biochem Parasitol 2014 Sep;196(2):100-107.
 9. Harrington LC*, Fleisher A, Ruiz-Moreno D, Vermeylen F, Wa CV, Poulson RL, Edman JD, Clark JM, Jones JW, Kitthawee S, Scott TW. Heterogeneous feeding patterns of the dengue vector,Aedes aegypti, on individual human hosts in rural Thailand. PLoS Negl Trop Dis 2014 Aug 7;8(8):e3048.
 10. Harris JB, Rasmussen PC, Yong DL, Prawiradilaga DM, Putra DD, Round PD, Rheindt FE*. A new species ofMuscicapa flycatcher from Sulawesi, Indonesia. PLoS One 2014 Nov 24;9(11):e112657.
 11. Homchan S, Haymer DS, Kitthawee S*. Microsatellite marker variation in populations of the melon fly parasitoid, Psyttalia fletcheriScienceAsia 2014 Oct;40(5):348-54.
 12. Julsirikul D, Worapong J, Kitthawee S*. Analysis of mitochondrialCOI sequences of the Diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera: Braconidae) species complex in Thailand. Entomol Sci 2014 Apr;17(2):231-9.
 13. Limparungpatthanakij W*. A lesser frigatebirdFregata ariel seen over the Mekong River on the Thai-Lao border. BirdingASIA 2014:21;113.
 14. Neundlinger I, Puntheeranurak T, Wildling L, Rankl C, Wang LX, Gruber HJ, Kinne RK, Hinterdorfer P*. Forces and dynamics of glucose and inhibitor binding to sodium glucose co-transporter SGLT1 studied by single molecule force spectroscopy. J Biol Chem 2014 Aug 1;289(31):21673-83.
 15. Rattanachan S, Grams R, Tesana S, Smooker PM, Grams SV*.Opisthorchis viverrini: Analysis of the sperm-specific rhophilin associated tail protein 1-like. Acta Trop 2014 Dec;140C:34-40.
 16. Round PD*, Nimnuan S, Phothieng D, Chunkao K. Moult in the Asian Pied StarlingSturnus contra floweri population of Thailand. Forktail 2014;(30):28-33.
 17. Round PD*, Ul Haque E, Dymond N, Pierce AJ, Thompson PM. Ringing and ornithological exploration in north-east Bangladesh wetlands.Forktail 2014;(30):109-21.
 18. Round PD, Komolphalin K, Limparungpatthanakij W, Pierce AJ. Rufous-headed ParrotbillParadoxornis bakeri and Pale-billed Parrotbill  atrosuperciliaris in Thailand. BirdingASIA 2014 Dec;22:32-6.
 19. Saeung A*, Baimai V, Thongsahuan S, Otsuka Y, Srisuka W, Taai K, Somboon P, Suwonkerd W, Sochanta T, Choochote W. Cytogenetic, cross-mating and molecular evidence of four cytological races of Anopheles crawfordi(Diptera: Culicidae) in Thailand and Cambodia. CR Biol 2014 Nov;337(11):625-34.
 20. Somtrakoon K*, Kruatrachue M, Lee H. Phytoremediation of endosulfan sulfate-contaminated soil by single and mixed plant cultivations.Water Air Soil Pollut 2014;225(3):1886.
 21. Somtrakoon K*, Kruatrachue M. Effect of alpha-naphthalene acetic acid and thidiazuron on seedling of economic crops grown in endosulfan sulfate-spiked sand.J Environ Biol 2014 Nov;35(6):1021-30.
 22. Songsawatkiat S, Baimai V, Thongsahuan S, Otsuka Y, Taai K, Hempolchom C, Srisuka W, Poolphol P, Choochote W, Saeung A*. Evidence to support a conspecific nature of allopatric cytological races ofAnopheles nitidus (Diptera: Culicidae) in Thailand. J Insect Sci 2014 Jan 1;14(1):287.
 23. Sumrandee C, Hirunkanokpun S, Doornbos K, Kitthawee S, Baimai V, Grubhoffer L, Trinachartvanit W, Ahantarig A*. Molecular detection ofRickettsia species inAmblyomma ticks collected from snakes in Thailand. Ticks Tick Borne Dis 2014 Oct;5(6):632-40.
 24. Sumrandee C, Hirunkanokpun S, Grubhoffer L, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig A*. Phylogenetic relationships ofFrancisella-like endosymbionts detected in two species of Amblyomma from snakes in Thailand. Ticks Tick Borne Dis 2014 Feb;5(1):29-32.
 25. Thongsahuan S*, Otsuka Y, Baimai V, Saeung A, Hempolchom C, Taai K, Srisuka W, Dedkhad W, Sor-suwan S, Choochote W. Cytogenetic, crossing and molecular evidence of two cytological forms ofAnopheles argyropus and three cytological forms of Anopheles pursati (Diptera: Culicidae) in Thailand. Trop Biomed 2014 Dec;31(4):641-53.
 26. Wikraiphat C, Pudla M, Baral P, Kitthawee S, Utaisincharoen P*. Activation of NADPH oxidase is essential, but not sufficient, in controlling intracellular multiplication ofBurkholderia pseudomallei in primary human monocytes. Pathog Dis 2014 Jun;71(1):69-72.
 27. Zarowiecki M*, Linton YM, Post RJ, Bangs MJ, Htun PT, Hlaing T, Seng CM, Baimai V, Ding TH, Sochantha T, Walton C. Repeated landmass reformation limits diversification in the widespread littoral zone mosquitoAnopheles sundaicus sensu lato in the Indo-Oriental Region. Mol Ecol 2014;23(10):2573-89.

Books, book chapters

ที่มา: MUSC E-publications (Department of Biology) in 2014