ศิษย์เก่า

รางวัลศิลปวัฒนธรรมศิษย์เก่า

62 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ซึ่งถือเป็นวันครบรอบ 62 ปีของคณะฯ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ และบุคลากรภาควิชาชีววิทยา ร่วมพิธีสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลานตึกกลม ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าของภาควิชาฯ

Read More
ศิลปวัฒนธรรมศิษย์เก่า

รายนามผู้ลงทะเบียน

ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11.00-14.30 น. ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ทุกรุ่นทุกวัยหัวใจรักชีววิทยาทุกท่าน ร่วมพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 1 ใน กิจกรรม Biogenesis ณ

Read More
กิจกรรมเสริมนักศึกษาบัณฑิตศึกษาศิษย์เก่า

อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี

อาจารย์ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มาร่วมงานสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในกิจกรรม “ชีวะ…สัญจร 2558” ที่รีสอร์ท Adventure Point อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อระหว่างวันที่ 12-13

Read More
ศิษย์เก่า

ณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ดร.ณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์ อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเสียชีวิตระหว่างการสำรวจปะการังบริเวณเกาะหมาก เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 ศิษย์เก่าภาควิชาชีววิทยา ณัฐนันท์ เป็นศิษย์เก่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสนักศึกษา 4705067 สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 26

Read More
กิจกรรมเสริมศิลปวัฒนธรรมศิษย์เก่าเกี่ยวกับเราโครงการ

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวชีววิทยามหิดล

ชื่อโครงการ : คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวชีววิทยามหิดล ครั้งที่ 1 (The 1st Bio-MU Reunion)   หลักการและเหตุผล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 56 ปีแล้ว ปัจจุบันมีการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี โท

Read More