ณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์

Nuttanun_S_2015

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ดร.ณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์ อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเสียชีวิตระหว่างการสำรวจปะการังบริเวณเกาะหมาก เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558

ศิษย์เก่าภาควิชาชีววิทยา

  • ณัฐนันท์ เป็นศิษย์เก่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสนักศึกษา 4705067 สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1

โปสเตอร์ BI-08

  • ในงาน Science Project Exhibition 2008 หรืองานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท วันที่ 13 มีนาคม 2551 ณัฐนันท์ นำเสนอผลงานวิจัยจากการทำ senior project ในรูปแบบโปสเตอร์ในหัวข้อเรื่อง “การหาระยะเวลาที่สามารถตรวจโรคพยาธิตั้วจี๊ดโดยฝช้แอนติเจนขนาด 24kD” โดยมีอ.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ (ภาควิชาจุลชีววิทยา) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง