62 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ซึ่งถือเป็นวันครบรอบ 62 ปีของคณะฯ

หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ และบุคลากรภาควิชาชีววิทยา ร่วมพิธีสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลานตึกกลม

ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัล

  • ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
  • ศ.วิจัย ดร.เจตสุมน ประจำศรี รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์

หลังจากนั้น อ.เจตสุมน ร่วมงานต้อนรับศิษย์เก่าคืนสู่อ้อมกอดภาควิชา (Mini Homecoming) ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน แนะนำเรื่องการเรียนการสอน และถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง