เกี่ยวกับเรา

แบบประเมินเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา

ลิงก์ไปแบบประเมิน http://bit.ly/1NGab61

(ท่านสามารถตอบแบบประเมินได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558)

แบบประเมินการปรับปรุงเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา จัดทำบน Google Form และใช้เว็บไซต์ bit.ly ในการย่อที่อยู่ของแบบฟอร์มให้สั้นลง รับประกันว่าไม่มีไวรัสหรือ malware แต่อย่างใด

scr_web_evaluation

ข้อมูลที่ได้ใช้เพื่อรายงานผลการดำเนินการโครงการให้กับคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการทำเว็บไซต์ของภาควิชาชีววิทยาต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และการประเมินผล: อ.ณัฐพล อ่อนปาน