อาจารย์

Root Lab Mahidol

แนะนำเว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ Root Lab โดย อ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ห้องปฏิบัติการ Root Lab B414
  • หมายเลขโทรศัพท์ +66(0)2-201-5482
  • อีเมล์ patompong.sae@mahidol.ac.th

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง