ปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมเสริมศิลปวัฒนธรรม

ปัจฉิมนิเทศ 2566

ภาควิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 13:30-16:30 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข กำหนดการ 13:15 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 13:30 พิธีเปิด และการบรรยาย “เตรียมตัวอย่างไร ให้เป็นบัณฑิตใหม่อย่างปัง”

Read More
ศิลปวัฒนธรรมหลักสูตร

ปัจฉิมนิเทศ 2562

ภาควิชาชีววิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 13:00-16:30 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข กำหนดการ 13:00 ลงทะเบียน 13:15 ประมวลภาพ “กว่าจะเป็นว่าที่บัณฑิต”

Read More
นักศึกษาศิลปวัฒนธรรมหลักสูตร

ปัจฉิมนิเทศ 2561

ภาควิชาชีววิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00-1630 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข กำหนดการ 1300 ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง 1315 ชมประมวลภาพ “กว่าจะเป็นว่าที่บัณฑิต”

Read More
กิจกรรมเสริมนักศึกษาศิลปวัฒนธรรม

งานปัจฉิมนิเทศ 2560

งานปัจฉิมนิเทศ ภาควิชาชีววิทยา 2560 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ระหว่างเวลา 1300-1600 กำหนดการ เวลา กิจกรรม 1300-1315 ลงทะเบียนร่วมงานและรับประทานอาหารว่าง 1315-1330 ร่วมชมประมวลภาพหัวข้อ “กว่าจะเป็นว่าที่บัณฑิต”

Read More
นักศึกษาศิลปวัฒนธรรม

กำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ 2559

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 1300-1630 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข กำหนดการ 13:00 ลงทะเบียน 1315 ชมประมวลภาพ “กว่าจะเป็นว่าที่บัณฑิต” 1330 ตัวแทนนักศึกษากล่าวรำลึกคุณอาจารย์

Read More
นักศึกษาศิลปวัฒนธรรมอาจารย์

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา 2558

วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:00-15:30 สถานที่ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข กำหนดการ 13:00 ลงทะเบียนร่วมงาน 13:15 ประมวลภาพ “กว่าจะเป็นบัณฑิต”

Read More