งานปัจฉิมนิเทศ 2560

งานปัจฉิมนิเทศ ภาควิชาชีววิทยา 2560 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ระหว่างเวลา 1300-1600

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม
1300-1315 ลงทะเบียนร่วมงานและรับประทานอาหารว่าง
1315-1330 ร่วมชมประมวลภาพหัวข้อ “กว่าจะเป็นว่าที่บัณฑิต”
1330-1335 ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำรำลึกคุณอาจารย์
1335-1350 อาจารย์ ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา กล่าวปัจฉิมโอวาท
1350-1420 พิธีผูกข้อมือ
1420-1430 ถ่ายภาพร่วมกัน

ผู้ประสานงาน

  • ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ ประธานหลักสูตรปริญญาตรี ชีววิทยา
  • อ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล เลขานุการหลักสูตรปริญญาตรี ชีววิทยา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง