ปัจฉิมนิเทศ 2562

ภาควิชาชีววิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 13:00-16:30 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข

กำหนดการ

  • 13:00 ลงทะเบียน
  • 13:15 ประมวลภาพ “กว่าจะเป็นว่าที่บัณฑิต”
  • 13:30 ผู้แทนนักศึกษากล่าวความรู้สึก “กว่าจะเป็นบัณฑิต”
  • 13:35 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา กล่าวปัจฉิมโอวาท
  • 13:50 พิธีผูกข้อมือ
  • 14:20 ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง