ปัจฉิมนิเทศ 2566

ภาควิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 13:30-16:30 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข

กำหนดการ

  • 13:15 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
  • 13:30 พิธีเปิด และการบรรยาย “เตรียมตัวอย่างไร ให้เป็นบัณฑิตใหม่อย่างปัง” โดย วิทยากรรับเชิญ คุณโชติช่วง กังวานกิจมงคล
  • 15:00 รับประทานอาหารว่าง
  • 15:15 มอบรางวัลขวัญใจชาวชีววิทยา
  • 15:00 กิจกรรมมอบของที่ระลึกปัจฉิมนิเทศ 2566
  • 16:00 หัวหน้าภาควิชากล่าวปัจฉิมโอวาท
  • 16:20 ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ภาพกิจกรรม