ตารางสอน

หลักสูตร

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (อัพเดท 28 ธ.ค. 2563)

คณะวิทยาศาสตร์ประกาศแก้ไขปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2563 ติดต่อสอบถาม งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02 201 5050 ถึง 54 และทางไลน์ @304ymyje

Read More
รายวิชา

SCGE 122 Bioscience and a Good Life

ตารางสอนวิชา วทศท 122 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกับการมีชีวิตที่ดี (SCGE 122 Bioscience and a Good Life) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563-2564 สำหรับนักศึกษา PY, DT, VS อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Read More
รายวิชา

ตารางเรียน ตารางสอน ชีววิทยา ป.ตรี ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563-2564

  ตารางสอนภาควิชาชีววิทยา (ปริญญาตรี) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ภายใต้มาตรการรักษาระยะห่าง: Social Distancing) ผู้ประสานงาน: อ.ฐิตินันท์ และ อ.วรุฒ อัพเดท: 8 ส.ค. 2563

Read More
รายวิชา

ตารางเรียน ป.ตรี ชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1+2 ปีการศึกษา 2560-2561

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2561   ตารางเรียนเวอร์ชันเก่า เวอร์ชันวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560-2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา

Read More
เลคเชอร์

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558-2559

ตารางรวม อาจารย์ผู้จัดทำตารางเรียน ป.ตรี หลักสูตรชีววิทยา: อ.ฐิตินันท์ สำราญวานิช ตารางเรียน ปี 1 ตารางเรียนปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (TBA) ตารางเรียนปริญญาโท-เอก ภาควิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 2

Read More