รายวิชา

ตารางเรียน ตารางสอน ชีววิทยา ป.ตรี ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563-2564

 

ตารางสอนภาควิชาชีววิทยา (ปริญญาตรี) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ภายใต้มาตรการรักษาระยะห่าง: Social Distancing)

ผู้ประสานงาน: อ.ฐิตินันท์ และ อ.วรุฒ

อัพเดท: 8 ส.ค. 2563