ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558-2559

ตารางรวม

Semester2_2015-2016

ตารางเรียน ปี 1

Firstyear_Timetable_Semester2_2015-2016

ตารางเรียนปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

(TBA)

ตารางเรียนปริญญาโท-เอก ภาควิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วัน/เวลา เช้า บ่าย
วันจันทร์ SCBI 621 Envi. Poll. (PP)
วันอังคาร SCBI 584 (TS)
วันพุธ SCBI 6xx Seminar SCBI 621 Envi. Poll. Lab (PP)
วันพฤหัสบดี SCBI 546 (CK)
วันศุกร์ SCBI 625 Bioremediation (PP)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง