มหิดลวิชาการ 2559 (ภาควิชาชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหิดลวิชาการ 2559 ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผลงานวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่ ม.มหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 ถึงวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559

เว็บไซต์มหิดลวิชาการ
เว็บไซต์มหิดลวิชาการ

กิจกรรมภาควิชาชีววิทยา

มหิดลวิชาการ ชีววิทยา 2559
มหิดลวิชาการ ชีววิทยา 2559

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง