มหิดลวิชาการ 2558

ประชาสัมพันธ์ 4-5 พฤศจิกายน 2559 มหิดลวิชาการ 2559 มหิดล ศาลายา
มหิดลวิชาการ 2558

มหิดลวิชาการ 2558

งานมหิดลวิชาการ 2558 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 และวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างเวลา 0800-1600น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมงาน

ฐานชีววิทยา

 • สถานที่ ห้อง SC3-304, SC3-308 ตึกวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
 • กิจกรรมที่ 1 คนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์
 • กิจกรรมที่ 2 สี่ตีนเดินมา หลังคามุงกระเบื้อง
 • กิจกรรมที่ 3 ส่องราก ปลูกรัก
 • กิจกรรมที่ 4 ตะลุยโลกสิ่งมีชีวิต
 • กิจกรรมที่ 5 ผ่าตัดพันธุกรรมพืช

คำอธิบายกิจกรรม

 • กิจกรรมที่ 1 คนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์
  • ตรวจสอบความสามารถของนักศึกษารุ่นใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาและแนวทางการปรับปรุง
 • กิจกรรมที่ 2 สี่ตีนเดินมา หลังคามุงกระเบื้อง
  • มารู้จักชีววิทยาและนิเวศวิทยาของเต่าบก เต่าน้ำ กันอย่างถูกต้อง พร้อมข้อมูลภัยคุกคามและแนวทางการช่วยเหลือและอนุรักษ์เต่า ให้มีอายุยืนยาวและสุขภาพดี
 • กิจกรรมที่ 3 ส่องราก ปลูกรัก
  • เรียนรู้สันฐานวิทยาและกายวิภาคของรากพืชเศรษฐกิจ ทำกิจกรรมปลูกรัก ส่งเสริมการปลูกผักส่วนครัว ให้อินเทรนด์ Clean Food กัน
 • กิจกรรมที่ 4 ตะลุยโลกสิ่งมีชีวิต
  • ศึกษาตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตหายากในกลุ่มอนุกรมวิธานต่างๆ ผ่านตาเปล่าและกล้องจุลทรรศน์
 • กิจกรรมที่ 5 ผ่าตัดพันธุกรรมพืช
  • กิจกรรมการสกัดดีเอ็นเอจากพืช และเรียนรู้เทคโนโลยีการปรับปรุงพืชแบบผสมข้ามพันธุ์ ด้วยการตรวจเครื่องหมายพันธุกรรมและการถ่ายโอนยีน

หมายเหตุ

 • กำหนดการเดิมของมหิดลวิชาการ 2558 คือวันศุกร์-อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2558 แต่เนื่องจากเป็นช่วงที่นักเรียนมัธยมปลายชั้นปีที่ 6 ติดการสอบ GAT และ PAT จึงเลื่อนไปเป็นวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558
 • งานมหิดลวิชาการ เป็นงานที่จัดปีเว้นปี ครั้งก่อนหน้านี้จัดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2556
 • งานเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ (MUSC Open House) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) จะจัดขึ้นปีเว้นปีสลับกับงานมหิดลวิชาการ ครั้งก่อนหน้านี้งาน Open House 2014

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก

 • กิจกรรม MUSC Open House ในงานมหิดลวิชาการ 2558 ณ ตึกวิทยาศาสตร์ 3-4
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • กิจกรรมที่ 1 Inside Out Biotechnology
 • ภาควิชาฟิสิกส์
  • กิจกรรมที่ 1 ฟิสิกส์ของสิ่งมีชีวิต
  • กิจกรรมที่ 2 Magic of Electronics
  • กิจกรรมที่ 3 Origami Spectrometer
  • กิจกรรมที่ 4 ใยแก้วนำแสง
  • กิจกรรมที่ 5 คาร์บอนนาดนทิวบ์ทรานซิสเตอร์
  • กิจกรรมที่ 6 ฟิสิกส์เชิงคำนวณ
 • ภาควิชาชีววิทยา
  • กิจกรรมที่ 1 คนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์
  • กิจกรรมที่ 2 สี่ตีนเดินมา หลังคามุงกระเบื้อง
  • กิจกรรมที่ 3 ส่องราก ปลูกรัก
  • กิจกรรมที่ 4 ตะลุยโลกสิ่งมีชีวิต
  • กิจกรรมที่ 5 ผ่าตัดพันธุกรรมพืช
 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์
  • กิจกรรมที่ 1 ต้นไม้ในตำราที่คุยไม่เยเห็น
  • กิจกรรมที่ 2 พืชจิ๋วในขวดและไนโตรเจนเหลว
 • ภาควิชาเคมี
  • กิจกรรมที่ 1 เส้นใยบางๆ สร้างสรรค์วัตถุ
  • กิจกรรมที่ 2 เส้นใยบางๆ คั่นกลางกระสุน
  • กิจกรรมที่ 3 พลังงานที่ยั่งยืนกับวัสดุสีเขียว
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์
  • กิจกรรมที่ 1 CB-Math 24
  • กิจกรรมที่ 2 เกมกระดานพาเพลิน
  • กิจกรรมที่ 3 Book by Yourself
  • กิจกรรมที่ 4 Bingo So Fun
  • กิจกรรมที่ 5 Funny Hole
 • ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  • กิจกรรมที่ 1 อาจารย์ใหญ่ใจเกินร้อย
 • ภาควิชาชีวเคมี
  • กิจกรรมที่ 1 DNA ของฉันจงปลดล็อค
 • ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
  • กิจกรรมที่ 1 มะเร็งร้าย ทำลายชีวิต
 • ภาควิชาสรีรวิทยา
  • กิจกรรมที่ 1 กีฬา ท้าความเร็ว
 • ภาควิชาจุลชีววิทยา
  • กิจกรรมที่ 1 สำรวจโลกจุลชีววิทยา ตอนที่ 1 อีโร่ตัวจิ๋ว ช่วยชีวิตมนุษย์
  • กิจกรรมที่ 2 สำรวจโลกจุลชีววิทยา ตอนที่ 2 ผู้ร้ายตัวจิ๋ว
  • กิจกรรมที่ 3 สำรวจโลกจุลชีววิทยา ตอนที่ 3 ปฏิบัติการ การตรวจสอบไวรัส
  • กิจกรรมที่ 4 สำรวจโลกจุลชีววิทยา ตอนที่ 4 ทายนิสัยจากหมู่เลือด
  • กิจกรรมที่ 3 สำรวจโลกจุลชีววิทยา ตอนที่ 3 Blood Smear
  • กิจกรรมที่ 3 สำรวจโลกจุลชีววิทยา ตอนที่ 3 Phagocytosis
  • กิจกรรมที่ 3 สำรวจโลกจุลชีววิทยา ตอนที่ 3 Neutrophil the Movie
 • หน่วยสหสาขา
  • กิจกรรมที่ 1 สำรวจโลก “โมเล” (MOLE) หุ่นยนต์ตัวตุ่นเพื่อการเกษตร
  • กิจกรรมที่ 2 พลาสติกมหัศจรรย์กันรอยขีดข่วน
  • กิจกรรมที่ 3 แนะนำอนุภาคนาโน
 • หน่วยนิติวิทยาศาสตร์
  • กิจกรรมที่ 1 เส้นทางสู่การเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์
  • กิจกรรมที่ 2 ตามหาคราบเลือด
 • หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นผิว
  • กิจกรรมที่ 1 The Art of Surface
 • หน่วยวิจัยพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ
  • กิจกรรมที่ 1 มหัศจรรย์ชีวิตยุง
  • กิจกรรมที่ 2 บ้านยุง
 • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
  • กิจกรรมที่ 1 มามะ เพ้นท์สีด้วยยางพารา
 • หน่วยวิจัยแคลเซียมและกระดูก
  • กิจกรรมที่ 1 ปาเป้าเล่าเรื่องแคลเซียม

สถิติการจัดงาน MUSC Open House 2558

 • จำนวนภาควิชาที่ร่วมจัดกิจกรรม 11 ภาควิชา
 • จำนวนหน่วยงานและศูนย์วิจัยที่ร่วมจัดกิจกรรม
  • 5 หน่วยงาน
  • 1 ศูนย์วิจัย
 • จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 43 กิจกรรม
  • กิจกรรมโดยภาควิชา 33 กิจรรม
  • กิจกรรมโดยหน่วยงานและศูนย์วิจัย 10

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง