มหันตภัยควันไฟบ่อขยะ

เสวนาพิเศษ “Science Cafe” เรื่อง “มหันตภัยควันไฟบ่อขยะ” โดยมีอาจารย์ประหยัด โภคฐิติยุกต์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาร่วมเสวนา

วันที่จัดเสวนา: วันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้อง K102

ผู้ร่วมเสวนา

  • พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์
  • รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข
  • รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
  • รศ.ดร.พลังพล คงเสรี (ผู้ดำเนินรายการ)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง