ความร่วมมือ

ความร่วมมือนานาชาติ

กระชับความร่วมมือกับ State University of New York (SUNY)

    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ซ้ายสุด) หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา (กลาง) และอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา (ขวาสุด อ.ป๋วย อุ่นใจ) เดินทางกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการกับ State University of New York ระหว่างวันที่ 6 – 11

Read More