กระชับความร่วมมือกับ State University of New York (SUNY)

SUNY_Visit_20151008

 

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ซ้ายสุด) หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา (กลาง) และอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา (ขวาสุด อ.ป๋วย อุ่นใจ) เดินทางกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการกับ State University of New York ระหว่างวันที่ 6 – 11 ตุลาคม 2558 ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (dual degree) ร่วมกัน (Bioresources and Environmental Biology)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง