สอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2558-2559

กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558-2559 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการสอบกลางภาคปลาย ไว้ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559

วิชาชีววิทยา

  • วิชาบรรยาย (SCBI 122, 123, 125) สอบวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09:00-11:00
  • วิชาปฏิบัติการ (SCBI 104) สอบวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09:30-12:30 (แล็บกริ๊ง)

ประกาศผลสอบ: ภายในเดือนมีนาคม 2559