แนะนำสาขาเอก ภาควิชาชีววิทยา 16 มี.ค. 2559

กิจกรรมชี้แจงสาขาเอกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้อง L-01 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

กำหนดการ

  • 0730 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ออกเดินทางจาก ม.มหิดล ศาลายา
  • 0830 ลงทะเบียน ณ บริเวณตึกกลม มหิดล พญาไท
  • 0900 เยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยา (3 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง)
  • 1230 รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)
  • 1245 แนะนำภาควิชาชีววิทยา โดย ดร.พหล โกสิยะจินดา ใน L-01
  • 1430 สรุปกิจกรรม
  • 1500 นักศึกษาเดินทางกลับ ม.มหิดล ศาลายา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง