รายนามผู้ลงทะเบียน

ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 11.00-14.30 น. ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ทุกรุ่นทุกวัยหัวใจรักชีววิทยาทุกท่าน ร่วมพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 1 ใน กิจกรรม Biogenesis...

อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี

อาจารย์ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มาร่วมงานสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในกิจกรรม “ชีวะ…สัญจร 2558” ที่รีสอร์ท Adventure Point อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อระหว่างวันที่...

ณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ดร.ณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์ อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเสียชีวิตระหว่างการสำรวจปะการังบริเวณเกาะหมาก เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 ศิษย์เก่าภาควิชาชีววิทยา ณัฐนันท์ เป็นศิษย์เก่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสนักศึกษา 4705067 สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่...

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวชีววิทยามหิดล

ชื่อโครงการ : คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวชีววิทยามหิดล ครั้งที่ 1 (The 1st Bio-MU Reunion)   หลักการและเหตุผล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 56 ปีแล้ว ปัจจุบันมีการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี...