กำเนิดสปีชีส์ ฉบับภาษาไทย

กำเนิดสปีชีส์ ฉบับภาษาไทย เล่มแรกของไทย วางขายในราคาพิเศษ 340 บาท (จากราคาปก 399 บาท) ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 6 เมษายน 2558 ที่บูธสารคดี-เมืองโบราณ เพลนนารีฮอลล์ B12 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 เวลา 14:00-15:00 ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษไทยกับทีมงานผู้แปล นำโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์และรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ดำเนินรายการโดยคุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ เวทีเอเทรียม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43

หมายเหตุ: อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ร่วมแปล

การอ้างอิง

Citation_2015

 

อ้างอิงในเอกสารภาษาไทย

  • ดาร์วิน, ชาร์ลส์. (2558). กำเนิดสปีชีส์. (แปลและเรียบเรียงจากเรื่อง On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life โดย นำชัย ชีววิวรรธน์และคณะ). กรุงเทพมหานคร: สารคดี.

อ้างอิงในเอกสารภาษาอังกฤษ

  • Darwin, C.R. (2015). Kum Nerd Species [On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life] (N. Chewawiwat et. al., Trans.). Bangkok: Sarakadee. (Original work published 1859).

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง