วิทยาศาสตร์

รายวิชา

SCBE 152 Natural Science Illustration

วททส ๑๕๒ นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ๓ (๑-๔-๔) SCBE 152 Natural Science Illustration 3 (1-4-4) วิชาบังคับก่อน: ไม่มี Prerequisites: No ทักษะการวาดและถ่ายภาพตัวอย่างเพื่อนำเสนอข้อมูลในการศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การใช้ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ Skills on

Read More
รายวิชา

SCBE 150 Science Communication Skills

วททส ๑๕๐ ทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ๓ (๓–๐–๖) SCBE 150 Science Communication Skills 3 (3-0-6) วิชาบังคับก่อน ไม่มี Prerequisite No ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และทางสถิติ เพื่อการถ่ายทอดความรู้ ฐานข้อมูลสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศที่เชื่อถือได้

Read More
การสอบนานาชาติบัณฑิตศึกษา

การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) ปีการศึกษา 2560

กำหนดรับสมัคร รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 เมษายน

Read More
บริการวิชาการวีดิโอศิลปวัฒนธรรม

Science Guide ตอนวิทย์ในวัด

อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และวิทยากรร่วมของรายการ Science Guide พาเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ที่วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร) ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 (วันวิสาขบูชา) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Science Guide ตอน “วิทย์ในวัด”

Read More
วีดิโอ

Science Guide

รายการ Science Guide: ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทาง NSTDA Channel Thailand ติดตามอาจารย์ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงานไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ พร้อมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แทรกซึมอยู่ที่หนแห่งที่ไปในรายการ Science Guide ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง NSTDA Channel Thailand

Read More