ภาควิชาชีววิทยา (40 ปี คณะวิทยาศาสตร์)

ภาควิชาชีววิทยา ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 6 พญาไท และศาลายา จังหวัดนครปฐม เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา ระดับปริญญาโท สาขาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม และปริญญาเอกสาขาชีววิทยา บุคลากร: ภาควิชาชีววิทยามีอาจารย์ประจำในปัจจุบัน 38 คน มีนักศึกษาปริญญาตรี 84 คน นักศึกษาปริญญาโท 54

Read more

แนะนำสาขาเอก ภาควิชาชีววิทยา 16 มี.ค. 2559

กิจกรรมชี้แจงสาขาเอกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้อง L-01 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท กำหนดการ 0730 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ออกเดินทางจาก ม.มหิดล ศาลายา

Read more

คลิปแนะนำภาควิชา Biology HD

คลิปวีดิโอประกอบการแนะนำภาควิชาชีววิทยา ในงานชี้แจงสาขาเอกสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2557” วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 Youtube: Introduction to Biology @ MUSC อัลบั้มภาพ “แนะนำภาควิชา 2558”

Read more

ภาควิชาชีววิทยา (48 ปี คณะวิทยาศาสตร์)

จุดเริ่มต้นภาควิชาชีววิทยา จากโรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่ สู่คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.วารุณี เลิศศิริ (2549) ย้อนไปเมื่อประมาณ 48 ปีก่อน ดิฉันเพิ่งเรียนจบจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้มาเริ่มทำงานเป็นอาจารย์รุ่นแรกในสังกัดโรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการ ในปีแรกเมื่อเปิดทำการ สาขาวิชาชีววิทยามีอาจารย์สองคน

Read more