ฐิตินันท์ สำราญวานิช

อ.ฐิตินันท์

Lecturer Dr.Thitinun Sumranwanich

Room : B408/1
Phone : 02 201 5477
E-Mail : thitinun.sum@mahidol.ac.th

งานที่ได้รับมอบหมาย

  • อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558

การเรียนการสอน

งานวิจัย

  • Phytoremediation of heavy metals
  • Lignocellulosic degradation
  • Plant stress physiology