ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์

อ.ธีราพร

Associate Professor Dr.Theeraporn Puntheeranurak

Room : N412
Phone : 02 201 5255
E-Mail : theeraporn.pun@mahidol.ac.th

กรรมการระดับภาควิชา

  • กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานที่ได้รับมอบหมาย

  • ผู้ประสานงานภาควิชา SciEx2016

งานวิจัย

  • Biophysics and biosensors
  • Cactus and succulent research