ติด F ทำอย่างไร?

แม้ว่านักศึกษาจะได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการเรียนและการสอบ แต่ผลการศึกษาอาจออกมาเป็น F ได้ ซึ่งแสดงว่านักศึกษายังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ ได้ (course learning outcomes) ทำให้นักศึกษาต้องสอบใหม่ หรือ เรียนรายวิชานั้นใหม่อีกครั้ง

สำหรับปีการศึกษา 2559-2560 ผลการเรียนจะประกาศในวันที่ 9 มิถุนาย 2560 ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และการเรียนภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนซ้ำในภาคฤดูร้อน จะเริ่มต้นขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 สำหรับวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ จะมีการเรียนการสอนที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท

ขั้นตอนเมื่อทราบว่าได้ผลการศึกษาเป็น F ในรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ (ขึ้นต้นว่า SC)

  1. ติดต่องานการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท หรือ ศาลายา)
  2. การแก้เกรด F มีสองวิธี
    1. การสอบแก้ตัว
    2. การเรียนภาคฤดูร้อน (เรียนซัมเมอร์)

การสอบแก้ตัว จะเปิดให้สอบแก้ตัวในรายวิชาที่มีผลการเรียนเป็น F ไม่เกิน 15 คน หรือตามที่รายวิชากำหนด หากสอบซ่อมผ่านจะได้เกรด D หากสอบไม่ผ่านจะคงเกรด F ตามเดิม

การเรียนภาคฤดูร้อน จะเปิดให้เรียนภาคฤดูร้อนในรายวิชาที่มีผู้มีผลการเรียนเป็น F มากกว่า 15 คน หรือตามที่รายวิชากำหนด นักศึกษาสามารถได้เกรดใหม่เป็น A ถึง F

งานการศึกษา นศ.ยื่นคำร้องที่งานการศึกษา เริ่ม 12 มิ.ย. จะประกาศกำหนดการ วันสอบแก้ตัว และตารางเรียนซัมเมอร์ ให้นักศึกษาทราบ

การพ้นสภาพ เกิดขึ้นได้หากนักศึกษาได้ F สามตัวในรายวิชาเดียวกัน ไม่ว่าเกรดเฉลี่ย หรือเกรดวิชาอื่นจะเป็นเช่นไร ดังนั้นนักศึกษาควรใส่ใจกับการแก้ผลการเรียนที่เป็น F นี้อย่างยิ่ง (หรือไม่ควรติด F ตั้งแต่แรกเลยจะดีที่สุด)

ผลการเรียนไม่ออก!? ถ้านักศึกษาไม่ได้ตอบแบบประเมิน e-Evaluation จะทราบผลการเรียนหลังคนที่ร่วมตอบแบบประเมินประมาณ 1 สัปดาห์ แต่หากนักศึกษาติด F ระบบจะแสดงผลรายวิชาที่ติด F ให้ แต่จะไม่ประกาศวิชาที่ผ่าน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง