สัมมนา

SciEx 2015 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ Science Project Exhibition เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอผลงานวิจัย (senior project) ในลักษณะของการประชุมวิชาการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในรูปแบบของการบรรยายและการนำเสนอโปสเตอร์

ในปีพ.ศ. 2558 นี้เป็นกิจกรรมครั้งที่ 16 และตามกำหนดการจะจัดงานนี้ขึ้นในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 0830-1630 บริเวณตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์ของงาน SciEx2015: http://www.sc.mahidol.ac.th/SciEx2015

รางวัลและเกณฑ์การตัดสิน

การนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์

 • การนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบโปสเตอร์ลำดับเลขคี่ และรอบโปสเตอร์ลำดับเลขคู่
 • แต่ละโปสเตอร์มีกรรมการผู้ประเมิน 2 คน ได้แก่ อาจารย์ 1 ท่าน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 ท่าน โดยประเมินโปสเตอร์ในสาขาที่เชี่ยวชาญ

ตารางสรุปรางวัลงาร SciEx2015

ประเภท รอบเช้า รอบบ่าย รวม รางวัล
Plenary Talk - 7 7 2000
Presentation Skill Award (Short Talk I) 1 - 1 1500
Presentation Skill Award (Short Talk II) - 1 1 1500
รางวัล "ทายแม่น" (Short Talk I) 1 - 1 1000
รางวัล "ทายแม่น" (Short Talk II) 1 1 Micro Music System
Poppular Vote (Short Talk) 1 1 2500
โปสเตอร์ดีเลิศ (ชีวภาพ) - - 3 1200 และ External Harddrive
โปสเตอร์ดีเด่น (ชีวภาพ) - - 3 1000
โปสเตอร์ดี (ชีวภาพ) - - 3 700
โปสเตอร์ดีเลิศ (กายภาพ) - - 3 1200 และ External Harddrive
โปสเตอร์ดีเด่น (กายภาพ) - - 3 1000
โปสเตอร์ดี (กายภาพ) - - 3 700

กระบวนการส่งผลงานเข้าร่วมงาน SciEx2015

 1. กำหนดเวลาการส่งบทคัดย่อไทย – อังกฤษ ภายในวันที่ 23 เม.ย. 58 โดยให้ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์งาน Sci Ex (ตามลิงค์ด้านล่างนี้) http://www.sc.mahidol.ac.th/SciEx2015/ 
  น.ศ.จะต้องทำรูปแบบให้ถูกต้องตามกำหนด โดยเฉพาะการจัดรูปหน้า และให้กำหนดเลข BI-00 ในตำแหน่งตามรูปแบบที่ถูกต้องนะคะ แล้วทางผู้ประสานงานจะจัดลำดับเลขให้ในภายหลัง
 2. ให้ส่งมาทางอีเมล sciex_bio@yahoo.com ภายใน 16.30 น. ของวันที่ 23 เม.ย. 58 (ห้ามล่าช้า) และให้ส่ง hard copy พร้อมลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่คุณภัคจิรา (ห้องธุรการ) ภายใน 16.30 น. ของวันที่ 23 เม.ย. 58 เช่นกัน
 3. ให้นักศึกษาทุกคน (และอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วม) ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Sci Ex 2015 ตามลิงค์ http://www.sc.mahidol.ac.th/SciEx2015/  ในช่วงเวลา ลงทะเบียน : วันที่ 16 มีนาคม 2558 – 15 พฤษภาคม 2558 * สิทธิพิเศษ: สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับเอกสารของงาน คูปองอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งมีสิทธิ์ชิงรางวัลภายในงาน
 4. ขนาดของโปสเตอร์ที่ติดบอร์ด : ขนาด A0 (841×1189 mm.) เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องใส่โลโก้มหาวิทยาลัยไว้ที่โปสเตอร์ด้วย ทั้งนี้สำหรับนักศึกษาทุนให้ใส่โลโก้เจ้าของทุนเพิ่ม

หมายเหตุ

 • งาน Senior project presentation จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 และวันพุธที่ 29 เม.ย. 58 โดยรูปแบบการจัดงานจะคล้ายกับปีที่ผ่านมา

การเบิกค่าพิมพ์โปสเตอร์ (โดยคุณทิชา) 

 1. ค่าทำโปสเตอร์ 500 บาท ต่อ หนึ่งโครงงาน
 2. เซ็นรับเงินเพียงหนึ่งคนเท่านั้น หากโครงงานนั้นทำตั้งแต่สองคนขึ้นไป
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงินเท่านั้น
 4. ที่อยู่ให้กรอกตามบัตรประชาชนเท่านั้น
 5. สำหรับจะรับเงินได้เมื่อไหร่ รอทางภาคแจ้งนะคะ เนื่องจากตอนนี้อยู่ระหว่างงานการศึกษาทำเรื่องขอเงินคณะอยู่

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง