รายวิชา

SCBI 113 Essential Biology

วทชว 113 หลักชีววิทยา

ปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบการสอน

พันธุศาสตร์ประชากร (Color,B&W)

วิวัฒนาการ (Color, B&W)

พฤติกรรม (Color, B&W)

นิเวศวิทยา (Color, B&W)

หมายเหตุ: ไฟล์อยู่บน Intranet ใช้ MU LAN, WiFi หรือ VPN ในการดาวน์โหลด

ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบการสอน

พันธุศาสตร์ประชากร

[ภาพสี][ภาพขาวดำ]

http://virtualbiologylab.org/population-genetics/

อ.ณัฐพล

วิวัฒนาการ

[ภาพสี][ภาพขาวดำ]

อ.ณัฐพล

พฤติกรรมสัตว์

[ภาพสี][ภาพขาวดำ]

อ.ณัฐพล

นิเวศวิทยา

[ภาพสี][ภาพขาวดำ]

อ.ณัฐพล
ลิงก์สำหรับศึกษาเพิ่มเติม

ปีการศึกษา 2559

ตารางสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558-2559

SCBI113_Summer_2016

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558-2559

ตารางเรียน วทชว 113
ตารางเรียน วทชว 113
อ.ฐิตินันท์

อ.ฐิตินันท์

อ.ปฐมพงษ์

อ.ปฐมพงษ์

อ.ประหยัด

อ.ประหยัด

อ.ป๋วย

อ.ป๋วย

อ.ณัฐพล

อ.ณัฐพล

 

อ.เอกชัย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง