สุพีชา คุ้มเกตุ

Assistant Professor Dr. Supeecha Kumkate

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพีชา คุ้มเกตุ

Room : B408/1
Phone : 02 201 5477
E-Mail : supeecha.kum@mahidol.ac.th

งานวิจัย

  • Biological toxicity of plant extract on cancers
  • Cellular response and enzymatic characterization of dengue-infected cells

การเรียนการสอน

สัมมนาพิเศษ

  • วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เรื่อง A role of lipid ABC transporters in bile duct cancer: from hospital to biology laboratory. Venue: N506 Time: 1000-1130