สื่อการเรียนการสอนเรื่อง วิวัฒนาการ

กำเนิดโลก และสิ่งมีชีวิต (47:23 นาที)

ชาร์ลส์ ดาร์วิน (15:27 นาที)

หลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ (16:33 นาที)

ดูเพิ่มเติม

กลไกการเกิดวิวัฒนาการ กรณีศึกษา: การดื้อยาของเชื้อโรค (16:39 นาที)

วิวัฒนาการของมนุษย์ (16:27 นาที)